deftz

Aral in Schnaittach  
 1,819 1,699
Avia in Lauf  
 1,769 1,639
Total in Laufamholz  
 1,809 1,649

A9 rechts Lauf

A9 rechts Nürnberger Kreuz

A3 rechts Schwaig

A3 rechts Nbg-Nord

Plärrer Mögeldorf

Verkehr

Plärrer Mögeldorf

Verkehr

A3 vorm Nürnberger Kreuz

A3 vorm Nürnberger Kreuz

B2 rechts Eschenau